Tel:
Email: info@burgerbaan.nl
RUIM BAAN VOOR DE BURGERBAAN!

RUIM BAAN VOOR DE BURGERBAAN!

HELP ONS EN GEEF JE STEUNBETUIGING!

Lees meer

Burgerbaan

GEMEENSCHAPSWERK IN DE NIEUWE SAMENLEVING, 2019

Platform Burgerbaan is veel meer dan een goed idee, we werken dagelijks actief aan praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen: aan concrete burgerbanen waarbij gemeenten het vrijwilligerwerk vergoeden.

Voorbeeld: we hebben een HBO geestelijk verzorger beschikbaar voor een burgerbaan in de regio randstad om zich namens een gemeente in te zetten voor een of meer lokale zorgorganisaties, zoals een hospice, die onvoldoende geld hebben om de geestelijke zorg te kunnen inkopen.

Ben jij ook een deskundige die zich wil inzetten voor de samenleving via een burgerbaan (leeftijd speelt geen rol)?
Meld je bij ons: info@burgerbaan.nl

Ben je van een gemeente, heb je een (doelgerichte) burgerbaan beschikbaar en heb je vertrouwen in deskundigen?
Meld je bij ons: info@burgerbaan.nl

Ben je van een ANBI of vergelijkbare organisatie en kun je een vrijwillige deskundige hard gebruiken maar niet betalen?
Meld je vacature bij ons: info@burgerbaan.nl

De burgerbaan, gemeenschapswerk in de nieuwe samenleving!

Het draagvlak in de samenleving voor een basisinkomen neemt toe. Een Burgerbaan neemt het voornaamste bezwaar ertegen weg door er een aantal uur gemeenschapswerk per week tegenover te stellen. Via een enquete wilden we er vervolgens achter komen onder welke voorwaarden men dit acceptabel vindt.
De resultaten van de enquete hebben we verzameld in een document, dat u hier kunt downloaden. De komende tijd zullen we het basisvoorstel van de Burgerbaan verder uitwerken en de inhoud van de website hierop aanpassen.

HET UITGANGSPUNT VAN DE BURGERBAAN BLIJFT ONVERANDERD:
BELANGRIJK GEMEENSCHAPSWERK MOET WORDEN GEDAAN EN BURGERS MOETEN ZEKER ZIJN VAN EEN INKOMEN.

HERKENT U DIT?

 • Werkzoekenden concurreren met elkaar om schaarse banen
 • Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben
 • Vrijwilligers worden niet of nauwelijks betaald
 • Werkloosheid neemt toe door automatisering
 • De kloof tussen arm en rijk neemt toe
 • De economie hapert door zwakke koopkracht
 • Werkenden betalen voor niet-werkenden
 • Mensen zoeken betaald werk terwijl belangrijk gemeenschapswerk niet wordt gedaan
Draai de situatie om

DRAAI DEZE SITUATIE OM EN CREËER KANSEN:

GEEF ELKE BURGER DE MOGELIJKHEID WERK TE DOEN VOOR DE SAMENLEVING
TEGEN EEN SALARIS WAARVAN DE BURGER IN ZIJN BASIS LEVENSBEHOEFTEN KAN VOORZIEN

HIERDOOR:

 • Kunnen wekelijks miljoenen uren aan (extra) gemeenschapswerk worden verricht
 • Daalt de werkloosheid drastisch
 • Neemt frustratie af omdat niet-werkenden een baan krijgen
 • Wordt vrijwilligerswerk beter erkend en beloond
 • Groeit de economie omdat mensen meer te besteden hebben
 • Krijgen bedrijven minder en vooral serieuze sollicitanten

WAT IS EEN BURGERBAAN?

Greater than
DE BURGERBAAN IS EEN NUL UREN CONTRACT MET DE GEMEENTE WAARMEE DE BURGER NAAR EIGEN WENS VRIJWILLIGERSWERK KAN DOEN BIJ EEN ANBI OF VERGELIJKBARE NON-PROFIT ORGANISATIE EN WAARVOOR DE GEMEENTE DE BURGER HET WETTELIJK MINIMUM UURLOON BETAALT.

WAT IS HET STANDPUNT VAN JOUW POLITIEKE PARTIJ OVER DE BURGERBAAN?   KLIK HIER

WIE HEBBEN ER BELANG BIJ EEN BURGERBAAN?

Burgers die worden geholpen door het burgerwerk dat vrijwillig en professioneel wordt gedaan. Lees meer...

Burgerwerknemers die voldoening krijgen van het werk dat zij doen en de beloning die zij daarvoor ontvangen. Lees meer...

Gemeenten en overheid die op gestructureerde en gecontroleerde wijze de samenleving kunnen verbeteren.
Lees meer...

Organisaties die als burgerwerkgever burgers kunnen aannemen voor burgerwerk.
Lees meer...

HOE WERKT HET?

Een burger komt een intentieverklaring overeen met een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor gemeenschapswerk. (ANBI of soortgelijk).

Deze intentieverklaring wordt beoordeeld door de gemeente. Na goedkeuring vindt een volgende ontmoeting plaats tussen de burgerwerknemer en de ANBI die hiermee ook een burgerwerkgever wordt.

De burgerwerknemer gaat aan de slag bij de ANBI voor 10 uur per week.

Hiervoor krijgt hij van de gemeente een burgerloon, dat 50% van de inkomsten aanvult tot een basisniveau om van te kunnen leven.

 

 

ER IS WERK GENOEG VOOR IEDEREEN!