Tel:
Email: info@burgerbaan.nl
RUIM BAAN VOOR DE BURGERBAAN!

RUIM BAAN VOOR DE BURGERBAAN!

HELP ONS EN GEEF JE STEUNBETUIGING!

Lees meer

Burgerbaan

BURGERBAAN TERUG NAAR DE BASIS

In 2017-2018 zijn we dichtbij een pilot gekomen in Almere voor mensen met een bijstandsuitkering, als eerste stap naar een Burgerbaan voor elke burger. Maar er kwam vanuit de gemeente teveel tegengas waarop aanvankelijk unaniem enthousiaste lokale politici zich terugtrokken.

In een bestuursoverleg van ons platform besloten we toen om het zijpad van de bijstand te verlaten en terug te keren naar ons hoofddoel van een Burgerbaan als recht voor IEDERE burger: elke burger die gemeenschapswerk verricht wordt beloond met een basisinkomen.

Het draagvlak in de samenleving voor een basisinkomen neemt toe. Een Burgerbaan neemt het voornaamste bezwaar ertegen weg door er een aantal uur gemeenschapswerk per week tegenover te stellen. Via een enquete wilden we er vervolgens achter komen onder welke voorwaarden men dit acceptabel vindt.
De resultaten van de enquete hebben we verzameld in een document, dat u hier kunt downloaden. De komende tijd zullen we het basisvoorstel van de Burgerbaan verder uitwerken en de inhoud van de website hierop aanpassen.

HET UITGANGSPUNT VAN DE BURGERBAAN BLIJFT ONVERANDERD:
BELANGRIJK GEMEENSCHAPSWERK MOET WORDEN GEDAAN EN BURGERS MOETEN ZEKER ZIJN VAN EEN INKOMEN.

HERKENT U DIT?

 • Werkzoekenden concurreren met elkaar om schaarse banen
 • Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben
 • Vrijwilligers worden niet of nauwelijks betaald
 • Werkloosheid neemt toe door automatisering
 • De kloof tussen arm en rijk neemt toe
 • De economie hapert door zwakke koopkracht
 • Werkenden betalen voor niet-werkenden
 • Mensen zoeken betaald werk terwijl belangrijk gemeenschapswerk niet wordt gedaan
Draai de situatie om

DRAAI DEZE SITUATIE OM EN CREËER KANSEN:

GEEF ELKE BURGER DE MOGELIJKHEID WERK TE DOEN VOOR DE SAMENLEVING
TEGEN EEN SALARIS WAARVAN DE BURGER IN ZIJN BASIS LEVENSBEHOEFTEN KAN VOORZIEN

HIERDOOR:

 • Kunnen wekelijks miljoenen uren aan (extra) gemeenschapswerk worden verricht
 • Daalt de werkloosheid drastisch
 • Neemt frustratie af omdat niet-werkenden een baan krijgen
 • Wordt vrijwilligerswerk beter erkend en beloond
 • Groeit de economie omdat mensen meer te besteden hebben
 • Krijgen bedrijven minder en vooral serieuze sollicitanten

WAT IS EEN BURGERBAAN?

Greater than
EEN BURGERBAAN IS EEN DOOR DE SAMENLEVING GEWENSTE GEMEENSCHAPSBAAN VOOR 10 UUR PER WEEK DIE OP VRIJWILLIGE BASIS WORDT UITGEVOERD DOOR EEN BURGERWERKNEMER DIE DAARVOOR EEN BURGERLOON ONTVANGT. 
HET BURGERLOON HOUDT IN DAT DE OVERHEID 50% VAN DE INKOMSTEN AANVULT TOT EEN BASISNIVEAU OM VAN TE KUNNEN LEVEN.

WAT IS HET STANDPUNT VAN JOUW POLITIEKE PARTIJ OVER DE BURGERBAAN?   KLIK HIER

WIE HEBBEN ER BELANG BIJ EEN BURGERBAAN?

Burgers die worden geholpen door het burgerwerk dat vrijwillig en professioneel wordt gedaan. Lees meer...

Burgerwerknemers die voldoening krijgen van het werk dat zij doen en de beloning die zij daarvoor ontvangen. Lees meer...

Gemeenten en overheid die op gestructureerde en gecontroleerde wijze de samenleving kunnen verbeteren.
Lees meer...

Organisaties die als burgerwerkgever burgers kunnen aannemen voor burgerwerk.
Lees meer...

HOE WERKT HET?

Een burger komt een intentieverklaring overeen met een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor gemeenschapswerk. (ANBI of soortgelijk).

Deze intentieverklaring wordt beoordeeld door de gemeente. Na goedkeuring vindt een volgende ontmoeting plaats tussen de burgerwerknemer en de ANBI die hiermee ook een burgerwerkgever wordt.

De burgerwerknemer gaat aan de slag bij de ANBI voor 10 uur per week.

Hiervoor krijgt hij van de gemeente een burgerloon, dat 50% van de inkomsten aanvult tot een basisniveau om van te kunnen leven.

 

 

ER IS WERK GENOEG VOOR IEDEREEN!