Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

FAQ

faq

Hieronder vindt je antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik op de vraag zodat eronder het antwoord zichtbaar wordt.
Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten via het Contactformulier.

Waarom is het aantal werkuren voor de Burgerbaan op 10 per week gesteld?

A: 10 uur per week voor de Burgerbaan is een uitgangspunt. Het betekent gemiddeld twee uur werk per door de weekse dag en lijkt een redelijk mininum voor een burgerwerkgever die liever niet teveel versplintering van werk heeft.

Ook onderscheidt dit minimum het burgerwerk duidelijk van vrijwilligerswerk dat gemiddeld 4 uur per week is en dat geen verdringing wil door de Burgerbaan.

Nb. Enige verdringing bij ANBI's is niet ondenkbaar, maar het belang van de burger die werkt om daarvan te leven wordt in deze uitzonderlijke gevallen als zwaarder wegend gezien dan het belang van de burger die het werk niet hoeft te doen om van te leven.

10 uur per week is gelijk een maximum opdat zoveel mogelijk burgerbanen beschikbaar komen voor burgers. Bedenken we dat er ongeveer 50.000 ANBI's zijn en dat bijvoorbeeld meer dan 500.000 burgers een burgerbaan willen dan betekent dat gemiddeld 10 Burgerbanen per ANBI. De meeste ANBI's hebben niet zoveel werk te doen, dus er zal zelfs met een maximum van 10 uur werk per week nog een vraag zijn naar naar fors meer Burgerbanen.
Burgers kunnen zelf nieuwe burgerwerk organisaties of ANBI's oprichten en nieuwe Burgerbanen scheppen, maar daar komt veel bij kijken. Daar is naast de nodige inspanning en kennis ook geld voor nodig. Want een Burgerwerknemer kost de ANBI weliswaar geen loon, maar wel geld voor andere zaken zoals werkplek, werkmateriaal, verzekering en reisgeld.
Daarom blijft de ANBI status belangrijk om belastingvrij giften te kunnen ontvangen.
Ter compensatie van de kosten van burgerwerkgeverschap oppert Platform Burgerbaan het idee van een garantiefonds voor ANBI's dat deze kosten vergoedt voor zover de ANBI daar zelf onvoldoende middelen voor heeft en met een bepaald maximum per Burgerbaan.

Kun je meerdere Burgerbanen hebben?

A: Nee, maximaal 1, ander werk is bijvoorbeeld op commerciële basis.

Wat doe ik als ik in de Burgerbaan langer dan 10 uur per week wil werken?

A: Dat kan alleen als de extra uren betaald worden via gewoon loon.

Kan een burgerwerkgever mij verplichten tot meer dan 10 uur per week burgerwerk?

A: Nee, je kunt wel gevraagd worden om meer uren werk te doen maar dan tegen gewoon loon.

Kan ik naast de Burgerbaan vrijwilligerswerk doen?

A: Ja, dat kan zolang dat werk maar niet in het verlengde ligt van je Burgerbaan.

Is dit allemaal wel financieel haalbaar?

A: In een eerste fase van de uitrol van de Burgerbaan kan deze alleen toegankelijk worden gemaakt voor burgers met een bijstands- of werkloosheidsuitkering. Zie ook Financiering en Fasering

Is een Burgerbaan ook van toepassing voor mensen in de WW?

A: Ja, maar dan zal wellicht ook de WW uitkering worden aangepast. Het burgerloon kan dan eventueel worden aangevuld tot het niveau van de WW uitkering

Wat gebeurt er als mijn Burgerbaan komt te vervallen?

A: In dat geval vinden wij dat je in aanmerking komt voor een Bijstandsuitkering

Is het uurloon voor een Burgerbaan niet te hoog?

A: We gaan niet uit van een uurloon, maar van een rechtvaardige en gunstige beloning, welke de burgerwerkgever en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert. (zie ook onze pagina Mensenrecht 23)

Ik zie dat er gemeenschapswerk nodig is, maar er is nog geen Burgerbaan voor. Wat kan ik doen?

A: Je kunt zelf een ANBI of vergelijkbare organisatie opstarten om dat werk gestructureerd uit te voeren.

Kan ik na een conflict met een Burgerwerkgever problemen krijgen om nieuw burgerwerk te vinden?

A: Als niet formeel is vastgesteld dat er sprake is geweest van misbruik van de Burgerbaan, heeft dit geen gevolgen voor een nieuwe Burgerbaan.

Stel: iemand met een bijstandsuitkering heeft een baantje van 10 uur in de week en neemt daarnaast een burgerbaan. Moet hij dan over het inkomen van zijn normale baan van 10 uur 52% belasting gaan betalen?

A:Ons uitgangspunt voor de Burgerbaan is dat je voor tien uur werk per week evenveel ontvangt als met de bijstand, die je dan niet meer krijgt omdat je werk hebt. Het burgerloon is belastingvrij en de Burgerbaan is vast werk. Wanneer je daarnaast bijverdient zou je alleen over dat deel 52% belasting betalen. Verdien je evenveel bij als dat je ontvangt aan burgerloon dan zou de belasting die je betaalt neerkomen op 26% van het totaal.

RUIM BAAN VOOR DE BURGERBAAN