Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Hoe werkt het?

PROCEDURE

 • Een burger komt een intentieverklaring overeen met een organisatie zonder winstoogmerk die zich inzet voor gemeenschapswerk. (ANBI).
 • De intentieverklaring waarin taken en werktijden zijn opgenomen wordt beoordeeld door de gemeente.
 • Na goedkeuring ondertekenen de burgerwerkgever (ANBI) en de burgerwerknemer de intentieverklaring.

proces

 • De burgerwerknemer stuurt de ondertekende werkovereenkomst naar de gemeente.
 • De burgerwerknemer gaat aan de slag bij de ANBI voor 10 uur per week en tegen een burgerloon.

VOORBEELDEN VAN BURGERBANEN

 • klassensassistentZorg voor de kwetsbare medemens, jonge kinderen, bejaarden, zieken, gevangenen en eenzamen.
 • Hulp aan mensen met een maatschappelijke uitdaging zoals een leerachterstand, moeite met de bureaucratie en integratie.
 • Werk in inloophuis, ziekenhuis, huis van bewaring, kerkcentrum, enz.
 • Werk voor organisaties zoals een buurtwacht, brandweer, milieuorganisaties, groenvoorziening, artsen zonder grenzen, politieke partijen.
 • Gemeenschapswerk in ondernemingen zoals een geestelijk adviseur, EHBO bij evenementen enz.
HEB JIJ ZELF IDEEËN VOOR BURGERWERK? LAAT HET ONS WETEN!

FASERING EN FINANCIERING 

De Burgerbaan kan bij bewezen succes verder landelijk worden ingevoerd. We onderscheiden 2 fasen:

Startfase: De financiering van de Burgerbaan in deze fase levert voor de overheid weinig extra kosten op door de Burgerbaan alleen open te stellen voor bijvoorbeeld 50+ers met een uitkering voor werkloosheid of bijstand. Voor de gemeente veranderen de kosten voor de uitkering in kosten voor het burgerloon. De sollicitatieplicht blijft, maar alleen op uitnodiging door de werkgever. (reactieve sollicitatieplicht)

Vervolgfase: de Burgerbaan wordt nu ook mogelijk gemaakt voor andere groepen burgers, zoals mantelzorgers en studenten. Mantelzorgers kunnen hun zorg goed combineren met een Burgerbaan van 10 uur per week, en studenten kunnen met een Burgerbaan hun studie financieren.

Naarmate burgers meer (bij)verdienen hebben zij minder burgerloon nodig voor de Burgerbaan. Een burgerwerknemer die €500 bijverdient in een maand krijgt de maand daarop €250 minder burgerloon betaald.

UITKERINGEN BLIJVEN

 • De Burgerbaan kan uitkeringen minder nodig maken, maar omdat de Burgerbaan volledig vrijwillig is en weer kan stoppen, moet elke burger altijd weer kunnen terugvallen op WW of bijstand.
 • Ook andere uitkeringen en subsidies zoals voor arbeidsongeschiktheid, lichamelijke en geestelijke beperkingen, moeten blijven bestaan omdat ook enkel een burgerinkomen voor velen ontoereikend kan zijn onder de persoonlijke bijzondere omstandigheden (overmacht).

In beide fasen zal extra economische activiteit extra belastinginkomsten opleveren. De overheid kan ook landelijk een Belasting voor Burgerwerk (BvB) heffen bij alle organisaties omdat deze direct of indirect baat hebben bij burgerwerk.