Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Nieuws 2016

FLEXTENSIE: UITBUITING OF HULP?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN 29 DECEMBER | | Deel dit bericht:

In een artikel in Trouw van 29-12-2016 wordt een nieuw initiatief beschreven waarbij mensen in de bijstand voor tijdelijke of flexibele klussen via het bedrijf Flextensie kunnen werken in bijv. de horeca, schoonmaak of detailhandel.

Het bedrijf Flextensie heeft dit initiatief samen met gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken ontwikkeld.Het loon bedraagt ca. 12 euro per uur, waarvan de bijstandsgerechtigde 2 euro mag houden (naast de uitkering), de 10 euro worden verdeeld tussen Flextensie en de gemeente.

Gemeenten benadrukken dat de uitkeringsgerechtigde zo werkervaring kan opdoen waardoor de kans op een betaalde baan groter wordt. Bovendien is het voor gemeenten financieel aantrekkelijk, want zij krijgen een deel van het salaris.

COMMENTAAR:

Er zijn wat kanttekeningen te plaatsen bij dit initiatief. In de eerste plaats werken bijstandsgerechtigden voor 12 euro per uur bij een commerciële organisatie. Dit kan verdringing zijn van normaal werk.
Doordat de gemeente ook een groot deel van het loon opstrijkt, lijkt het er meer op dat de bijstandsgerechtigde werkt om de uitkering te financieren dan om passend nieuw werk te vinden.

De Burgerbaan lijkt ons een betere oplossing voor de wens tot reïntegratie. Werklozen gaan dan werken dan bij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) naar hun keuze en niet bij een commerciële organisatie. Via het werken bij een ANBI dragen zij bij aan een gezonde maatschappij en betalen zij de gemeenschap zo terug; via Flextensie wordt de burger niet ingezet voor gemeenschapswerk dat dan blijft liggen.
Daarnaast is de Burgerbaan voor maximaal 10 uur per week waardoor de burgerwerknemer goed de tijd heeft om daarnaast ander werk te vinden. Ook door omscholing of als zelfstandige.

Overigens: in een decentrale voorloper van de Burgerbaan kan een gemeente 50% van de neveninkomsten van de burgerwerknemer korten op de uitkering waardoor de inzet van de 'werkloze' voor de gemeente zelfs kosten neutraal kan worden. Ter vergelijking: bij de Flextensie oplossing moet de gemeente al haar inkomsten uit het werk dat de 'werkloze' verricht delen met die organisatie.

AUTODELEN EN DE GEVOLGEN VOOR DE ARBEIDSMARKT


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   6 DECEMBER | | Deel dit bericht:  

In een artikel in de Volkskrant van 6 December, wordt een nieuwe ontwikkeling in de autoindustrie geschetst waarbij autofabrikanten zich meer willen presenteren als aanbieders van 'mobiliteitsoplossingen'.
Doordat de kosten van autobezit stijgen, ziet de autobezitter meer mogelijkheden in goedkopere alternatieven, zoals het delen van een auto en straks ook de zelfsturende auto, waarbij het bezit van de 'heilige koe' niet langer heilig is.

COMMENTAAR:

Deze ontwikkeling is aan de ene kant fantastisch: autodelen, elektrisch rijden en zelfbesturende auto's. Het is een grote vooruitgang voor milieu en portemonnee, maar aan de andere kant ook een drama voor OV, taxichauffeurs, toeleveranciers enz. Heel veel verlies van banen. Binnen 10 jaar is het zo ver.
Deze trend onderstreept het belang van de hervorming van de arbeidsmarkt en de Burgerbaan of een vergelijkbaar initiatief zal daar zeker een allergrootste rol in spelen zodat de samenleving een echt samen leven blijft.

BURGERBAAN EN OUDEREN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   22 NOVEMBER | | Deel dit bericht:  

Dagblad Trouw publiceerde een artikel over breed gedragen initiatief waarbij overheid en samenleving de handen ineen moeten slaan om het leven voor ouderen gemakkelijker en plezieriger te maken. (http://s.trouw.nl/4419700)
Een van de genoemde voorstellen is het 'verplicht uitvoeren van vrijwilligerswerk' door jongeren.

COMMENTAAR:

Beter zou zijn om het werken met en voor ouderen te beschouwen als mooi werk, voor jong en oud, waar je voor kiest en waar je een fatsoenlijk loon voor ontvangt.
Met het creëren van Burgerbanen in de zorg voor ouderen, wordt het leven beter voor zowel de ouderen als de nieuwe werknemers.

BURGERBAAN EN BASISINKOMEN: RELATIE EN VERSCHIL


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   18 OCTOBER 2016 | | Deel dit bericht:  

Rutger Bregman spreekt in een artikel op www.movisie.nl helder en overtuigend over het basisinkomen. Hij ziet het niet als een kant-en-klaar recept, maar meer als een denkrichting.
Bregman ontdekte dat er eerder experimenten met het basisinkomen zijn gedaan met positieve resultaten. Bovendien, zo voert hij aan, zijn de kosten van het basisinkomen zeer betaalbaar: 'een koopje'.

COMMENTAAR:

Wat is het verschil tussen dat basisinkomen en de Burgerbaan, staan de twee op gespannen voet met elkaar, of gaan ze samen en hoe? Het zijn twee fundamenteel verschillende zaken, maar er bestaat ook een relatie. Het basisinkomen betreft een onvoorwaardelijk recht op het ontvangen van leefgeld dat de burger ontvangt van de overheid; de Burgerbaan betreft een recht op het vrijwillig doen van gemeenschapswerk tegen een beloning die de burger ontvangt van de werkgever.

De Burgerbaan kan zonder grote hervormingen vrijwel direct worden ingevoerd terwijl een basisinkomen grotere hervormingen nodig heeft. De Burgerbaan maakt de invoering van een basisinkomen gemakkelijker omdat het burgerloon al voldoende leefgeld biedt.

Bij een latere invoering van een basisinkomen kan het leefgeld uit de Burgerbaan overgaan naar het basisinkomen en bestaat de beloning voor de Burgerbaan alleen nog uit een werkbonus waarmee de burgerwerknemer naast een sober leven ook iets extra kan doen.

BURGERBAAN: VERLICHT DE ARMOEDE EN LASTEN VAN DE GEMEENSCHAP!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   17 OCTOBER 2016 | | Deel dit bericht:  

Vandaag is het de laatste dag van de Week van de armoede in Utrecht: 400.000 kinderen in Nederland leven in armoede. Dat betekent dat minstens 400.000 ouders hun kinderen niet kunnen geven wat zij nodig hebben. De gevolgen zijn allereerst erg voor de gezinnen maar kunnen ook extra zorg vragen van of zelfs een last zijn voor de gemeenschap.

COMMENTAAR:

Geef de ouders toegang tot een Burgerbaan en de ouders kunnen in actieve participatie hun kinderen geven wat zij nodig hebben en de lasten van de gemeenschap verlichten i.p.v verzwaren.
Gemeenten moeten voor 1 januari plan indienen, wat zou het fijn zijn als dat een plan is voor de Burgerbaan. Betekent zelfs een bezuiniging voor de gemeente als ouders nu een WW of bijstand hebben, want die verandert in Burgerbaan loon.

GEEN MOMENT VOOR WANHOOP, MAAR VOOR ACTIE!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   8 OCTOBER 2016 | | Deel dit bericht:  

In De Correspondent van 8 oktober 2016 publiceert essayiste Rebecca Solnit een artikel over de hoop. Zij stelt dat, ondanks het feit dat ellende en rampen nog niet de wereld uit zijn, er ook geweldige en prachtige ontwikkelingen plaatsvinden. Zij omschrijft hoop als volgt: "Hoop is te vinden in de veronderstelling dat we niet weten wat er zal gebeuren en dat die onzekerheid ons de ruimte biedt om iets te doen".
Op deze wijze kunnen we uit het verleden hoop putten voor de toekomst omdat 'het volk' als een reus zich af en toe opricht en grote veranderingen, die al lang sluimerden, weet te realiseren.

COMMENTAAR:

Een mooi voorbeeld van deze visie op hoop is de Burgerbaan. Het is een initiatief dat niet uit de lucht komt vallen maar al lang sluimert bij 'het volk', bij ons. De tijd breekt aan dat wij als reus onze stem verheffen en zeggen: het is zover!. Wij geven om elkaar en willen zorgen voor elkaar en willen ons daarvan niet laten weerhouden door gemanipuleer met geld. Wij willen een Burgerbaan zodat we voor elkaar kunnen zorgen en daar geld voor krijgen waarvan we kunnen leven.

Nu.

UITGEKLEDE MANTELZORG LEIDT TOT 'BETAALDE MANTELZORG'


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN  24 AUGUSTUS 2016 | | Deel dit bericht:   

 

In een nieuwsbericht van 4 augustus 2016 bericht de NOS dat de mantelzorg in Nederland is uitgekleed. Commerciële organisaties leveren in antwoord op deze ontwikkeling steeds meer mantelzorg op maat aan welvermogende nederlanders.
Private dienstverlening zoals ‘Saar aan huis’ groeit sterk als zakelijk mantelzorgverlener aan burgers die te lijden hebben onder de overheid die zich steeds verder terugtrekt uit de zorg en de vrije markt daar zijn werk laat doen.
De zorgbehoevende burgers of hun familieleden kunnen nu een deel van de mantelzorg tegen hoge prijzen inkopen bij private organisaties zoals ‘Saar aan huis’. Het biedt een welkome oplossing voor welvermogende burgers, maar minder vermogende burgers zitten in de kou.

COMMENTAAR:

Mantelzorg op maat zou een uitstekende Burgerbaan kunnen zijn. Geef ANBI's de mogelijkheid dergelijke Burgerbanen te scheppen waardoor burgerwerknemers ook de minder vermogende burgers kunnen bijstaan in hun behoefte aan betaalbare zorg en hulp.

BURGERHULPVERLENERS REDDEN MENSEN HET LEVEN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   2 JULI  2016

 

Lokale vrijwilligers van de Hartstichting redden jaarlijks als burgerhulpverlener vele mensen het leven met snel ingrijpen. Dit meldt de NOS in een nieuwsbericht van 1 juli 2016. De hartstichting regelt hulp bij hartstilstand in gebieden waar professionele zorg niet snel genoeg ter plaatse kan zijn. Zij doet dit door burgerhulpverleners hiervoor op te leiden en te vragen om als vrijwilliger standby te zijn en binnen 6 minuten een burgerleven te redden. Vele levens worden zo jaarlijks gered. De hartstichting roept mensen op om zich ook aan te melden als burgerhulpverlener.

COMMENTAAR:

De Burgerbaan vindt dat dit redden van mensenlevens werk voor de gemeenschap is en dat voorziet in een mensenrecht. Het reddingswerk moet niet alleen professioneel worden gedaan (is in de regel het geval) maar ook worden betaald, net zoals andere zorgprofessionals worden betaald. Burgers die voor het redden van Burgerlevens zich 10 uur per week inzetten/standby staan moeten dat als Burgerbaan kunnen doen.
Wel is een quotum denkbaar voor het aantal Burgerbanen in een bepaald gebied, afhankelijk van de lokale bevolkingsdichtheid en van de snelheid waarmee de gevestigde zorgverleners ter plekke kunnen zijn.

MELKERTBANEN 2.0: KANS VOOR LANGDURIG WERKLOZEN?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   2 JULI  2016

 

Gemeente Den Haag biedt langdurig werklozen Melkertbanen 2.0 aan: drie jaar voltijd gemeenschapswerk tegen betaling van het minimum loon. Dit meldt de z24.nl website in een nieuwsartikel van 2 januari 2016.
De gemeente Den Haag toont hart voor de langdurig werklozen door hen gemeenschapswerk aan te bieden voor drie jaar en daarvoor hun uitkering aan te vullen tot het niveau van minimumloon. Deze Melkertbanen 2.0 zijn voor 4 dagen per week en worden aangevuld met 1 dag per week begeleiding, (die 155 dagen kosten natuurlijk ook een boel geld) om na de drie jaar daadwerkelijk op eigen benen te kunnen staan.
.

COMMENTAAR:

Redactie Burgerbaan waardeert de goede bedoeling maar acht het waarschijnlijk dat de werkgelegenheid na drie jaar voor de meeste van deze burgers nog steeds voornamelijk vrijwilligerswerk zal zijn. Daarom pleit Platform Burgerbaan ervoor om niet het salaris aan te vullen tot een minimumloon en om de kosten van 155 dagen professionele begeleiding te besparen.
Beter kan de uitkeringsgerechtigde 10 uur per week werken bij een ANBI en ontvangt daarvan in de vorm van loon zijn uitkering die de gemeente aan de ANBI betaalt. Omdat een burgerwerknemer naast de Burgerbaan voldoende tijd heeft om bij te verdienen acht PB de kans groot dat deze creatief wordt en structureel extra geld gaat verdienen (waarvan 52% naar de belasting kan gaan als box 4 wordt ingesteld voor Burgerbanen).
De belasting kan hiermee de compensatiekosten die de overheid betaalt voor de Burgerbaan intern compenseren tot zelfs een positief saldo voor de overheid.

BASISINKOMEN: ONBETAALBAAR OF NIET?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   30 JUNI  2016

 

Een onvoorwaardelijk basisinkomen zou mensen lui maken en de arbeidsmarkt verstoren. Dat dat niet klopt wordt beargumenteerd door S. de Beter in een artikel op de FTM website. Werken en daarmee extra geld verdienen zit in de aard van verreweg de meeste burgers. De Beter staat daarom positief tegenover experimenten met een garantiebaan en garantieinkomen.
.

 

COMMENTAAR:

De Burgerbaan heeft als belangrijk verschil met het basisinkomen dat zij alleen gaat over geld voor werk en alleen over gemeenschapswerk. De burgerbaan is daarom beter te zien als gewoon betaald werk net zoals ander betaald werk en een basisinkomen zou derhalve aanvullend zijn en niet vervangend. Wel kan een basisinkomen ervoor zorgen dat het Burgerloon niet meer hoog genoeg hoeft te zijn om van te (over)leven, want daarvoor zorgt dan het basisinkomen al.