Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Nieuws 2017

ÈCHT, ZO EENVOUDIG KAN HET ZIJN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   14 NOVEMBER | Deel dit bericht:  

Het Avro/Tros programma Radar heeft op dinsdag 14 november de petitie voor een basisinkomen aangeboden aan de Tweede Kamer. De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. SP laat weten een debat aan te vragen over de petitie.

COMMENTAAR:
In een eerder artikel zijn we ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het basisinkomen en de Burgerbaan. Radar ziet in het basisinkomen met name een oplossing voor de 55+er die niet meer aan het werk komt. Het lijkt daarom meer op een verlaging van de AOW leeftijd naar 55 jaar. Een dergelijke wijziging is echter financieel alleen haalbaar met een grote stelselwijziging.

Een Burgerbaan zou ook een goede oplossing zijn voor hetzelfde probleem. Bovendien heeft het veel meer positieve effecten omdat het voor een deel de werkloosheid oplost, de 55+er van een burgerloon voorziet (ter hoogte van het basisinkomen) en er gemeenschapswerk wordt erkend en gedaan. Het uitgangspunt van de Burgerbaan biedt ook meerwaarde, doordat er in de namen Burgerbaan en burgerloon besloten ligt dat gemeenschapswerk belangrijk is, en als een echte baan moet worden gezien.

Maar zelfs een enkel onderdeel van de Burgerbaan kan al kostenneutraal en zonder grote ingreep plaatsvinden. Namelijk door de actieve sollicitatieplicht reactief te maken. Zo simpel kan het echt zijn: Geen begeleiding meer naar werk, geen actieve sollicitatieplicht en alle ruimte voor eigen initiatief. Enige voorwaarde: CV bijhouden en op sollicitatiegesprek gaan bij een uitnodiging voor passend werk. Met moderne ICT middelen kunnen werkgevers prima de geschikte ouderen vinden en uitnodigen. Dit kost de overheid niets extra, integendeel het spaart veel geld uit: kansarme begeleidingstrajecten zijn niet meer nodig en gezondheidkosten dalen omdat werklozen minder psychische hulp nodig hebben door minder werkloosheidstress.

Samenvattend: een kostenbesparend alternatief voor een basisinkomen voor werkloze 55+ers is simpel een reactieve sollicitatieplicht voor 55+ers, een onderdeel van de Burgerbaan. De reactieve sollicitatieplicht kan met één pennestreek worden geregeld en direct worden ingevoerd.
Echt, zo eenvoudig kan het zijn!

GEEN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD, MAAR EEN BURGERBAAN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   14 OCTOBER | Deel dit bericht:  

In een nieuwsitem op de website van De Dikke Blauwe van 10 oktober 2017, wordt uitgelegd hoe het nieuwe kabinet wil stimuleren dat jongeren vrijwillig ean half jaar maatschappelijke dienst verrichten. Organisaties kunnen hiervoor voorstellen indienen.

COMMENTAAR:
Platform Burgerbaan ziet met €100 miljoen ruimte voor 15.000 Burgerbanen van een half jaar bij ANBI's en SBBI's voor studenten die dan minder geld hoeven te lenen voor hun studie en het burgerwerk qua tijd goed kunnen combineren met hun studie.

De student zet zich maatschappelijk meer in en bouwt minder studieschuld op, de overheid bespaart kosten op studieleningen en de maatschappij krijgt 150.000 uur per week meer gemeenschapswerk gedaan.

Kom maar op met dat geld en wij zetten ons in voor 15.000 Burgerbanen. No cure no pay!

Ben je het met ons eens en vindt je ook dat er Burgerbanen moeten komen? Vul dan je steunbetuiging in!

EEN BURGERBAAN KAN BIJDRAGEN AAN LAGERE (PSYCHISCHE) ZORGKOSTEN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   9 SEPTEMBER | Deel dit bericht:  

In een artikel in de Volkskrant van 6 September 2017 wordt uitgelegd dat 1 op de 3 mensen met een bijstandsuitkering psychische zorg krijgt. Dat is 3 keer zoveel als bij mensen die werken of studeren.
Mensen met psychische klachten hebben meer kans om in de bijstand terecht te komen, terwijl mensen in de bijstand als gevolg van hun situatie juist last krijgen van psychische klachten.

In het artikel stellen onderzoekers dat werk of een baan de kans op depressie en psychische klachten vermindert. GGZ-instellingen, gemeenten en UWV zullen de komende jaren gaan samenwerken om mensen met een psychische aandoening aan het werk te helpen.

COMMENTAAR:
Maatregelen om samenwerking tussen gemeente en zorg- en werkgelegenheidsorganisaties te bevorderen zijn een stap in de goede richting, maar vragen een hoge investering in geld en tijd. Een pilot waarbij bijstandsgerechtigden gemeenschapswerk kunnen doen in de vorm van een Burgerbaan brengt veel minder kosten met zich mee en kan sneller worden uitgevoerd. Het zal ook eerder duidelijk zijn wat het effect is van werk of baan op de eventuele behoefte aan psychische zorg.

Ben je het met ons eens en vindt je ook dat er Burgerbanen moeten komen? Vul dan je steunbetuiging in!

WORDEN ARME WERKELOZEN ARME WERKENDEN?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   4 SEPTEMBER | Deel dit bericht:  

In het artikel 'Activation Into In-Work Poverty' op de website Social Europe (SE) van 1 september wordt geconstateerd dat de maatregelen in de diverse Europese landen om werklozen weer aan het werk te krijgen het armoedeprobleem van deze mensen niet oplost. maar juist in stand houdt.

Door met extra strenge maatregelen mensen in een baan te duwen worden mensen met een werkloosheidsuitkering geforceerd om werk aan te nemen voor te weinig geld. Arme werklozen veranderen zo in arme werkenden.

COMMENTAAR:
De Burgerbaan biedt een betere oplossing omdat mensen daarmee voor tien uur gemeenschapswerk per week een inkomen ontvangen dat een basis geeft om van te kunnen leven. Daarnaast hebben zij dan de nodige tijd beschikbaar om met andere activiteiten aanvullende inkomsten te verwerven waarmee zij hun afstand tot de armoedegrens kunnen verbeteren.

Op deze manier is de Burgerbaan een belangrijke en toekomstbestendige mogelijkheid om armoede ook onder mensen met een baan te verminderen.

Ben je het met ons eens en vindt je ook dat er Burgerbanen moeten komen? Vul dan je steunbetuiging in!

HOE EEN BURGERBAAN KAN HELPEN...


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   11 AUGUSTUS | Deel dit bericht:  

In het NOS artikel 'Rotterdamse aanpak: eenzaamheid onder ouderen neemt af' van 11 augustus 2017 wordt het actieprogramma beschreven om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.

Terwijl de eenzaamheid onder 75+ers in de meeste grote steden toeneemt, daalt zij in Rotterdam doordat een groep vrijwilligers 8.300 bejaarden bezocht en hielp die hadden aangegeven daar open voor te staan.

COMMENTAAR:
Dat de Rotterdamse aanpak goed werkt bevestigt onze overtuiging en meer dan dat. Wij weten niet waar Rotterdam de vrijwilligers vandaan haalt, maar Platform Burgerbaan zou daar graag burgerwerknemers voor inzetten.

Zoals 50+ers die zo hun bijstandsuitkering kunnen omzetten in een Burgerloon.
Dan vermindert Rotterdam niet alleen het probleem van de sociale buitensluiting van ouderen maar ook van de sociale buitensluiting van oudere werklozen!

Ben je het met ons eens en vindt je ook dat er Burgerbanen moeten komen? Vul dan je steunbetuiging in!

RAADPRAAT FRANS VRIJMOED ‘VAN BIJSTAND NAAR BURGERBAAN’


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   19 JULI | Deel dit bericht:  

In de rubriek Raadpraat op de website van de Almeerse gemeenteraad krijgen inwoners van Almere de gelegenheid te vertellen wat ze zouden willen veranderen in de stad. Frans Vrijmoed van Platform Burgerbaan legt in deze rubriek uit welke positieve effecten de invoering van een Burgerbaan heeft voor zowel Almeerders met een bijstandsuitkering als de Almeerse samenleving in het algemeen, doordat er meer gemeenschapswerk wordt gedaan.

Lees het volledige artikel ‘VAN BIJSTAND NAAR BURGERBAAN

LEVEN WE STRAKS IN EEN WERELD ZONDER WERK?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   25 MAART | Deel dit bericht:  

In een NOS nieuws-item van 20 maart 2017 wordt het probleem van grootschalige werkloosheid als gevolg van toenemende robotisering beschreven.
Een aantal deskundigen, waaronder Prof. Dr. Ton Wilthagen, schreven een brandbrief om de politiek aan te zetten tot actie.

COMMENTAAR:

robotiseringWithagen stelt dat binnen 20 jaar in Nederland 1 tot 2 miljoen banen verdwijnen. Dat betekent dat er elk jaar zo'n 50.000 tot 100.000 werkzoekenden bijkomen. Daar gaan wel nieuwe banen vanaf, maar wat voor banen en hoeveel is onbekend. Hij waarschuwt vooral voor de tweedeling in de samenleving en de ontwrichting door de gemarginaliseerde en wanhopige 'verliezers'.

In het artikel kun je ook zien hoeveel kans per beroep bestaat dat het werk wordt overgenomen door automatiserisering en robots. Dit kun je op verschillende manieren interpreteren. 20% kan betekenen dat 20 van de 100 mensen wordt ontslagen of dat de werktijd met een dag per week kan worden ingekort. Het gaat dus w.m.b. minder om de risicogroepen dan om het feit dat vrijwel elk beroep in minder tot veel minder tijd kan worden uitgevoerd.

Hoe dan verder en de tweedeling zoveel mogelijk voorkomen?

Met de Burgerbaan. In de komende 20 jaar willen we de Burgerbaan voor elke burger beschikbaar hebben. Dan bepaalt niet de werkgever of iemand een baan heeft maar kan elke burger zelf (ook naast de baan of ZZP werk) op zoek naar een bijdrage aan de samenleving (via een ANBI) voor 10 uur per week en daarvoor een burgerloon ontvangen als basis om van te leven.

Waar mensen zijn zal volop Burgerwerk te scheppen zijn. Denk ook aan de verwachte migratiestromen van de komende 20 jaar, onder andere uit Afrika. Daar ligt veel gemeenschapswerk om dat in goede banen te leiden en van een maatschappelijke bedreiging een kans te maken.

Dat burgerwerk kan ook worden uitgevoerd in het buitenland om de migratiestromen te dempen en mensen te helpen om ergens te blijven als het leven daar beter kan worden.

Kortom de Burgerbaan kan op grote schaal voorkomen dat door automatisering en robotisering burgers worden buitengesloten en tot wanhoop gedreven. Dat proces kunnen we hier en nu al inzetten voor iedere burger met een bijstandsuitkering, waarvan velen ook al in die positie terecht zijn gekomen door de vlucht van automatisering in de afgelopen jaren. Burgerbaan, doen dus!

VERSLAG PRESENTATIE BURGERBAAN DOOR OMROEP FLEVOLAND


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   24 MAART | Deel dit bericht:  

Op 3 maart 2017 gaf Frans Vrijmoed van Platform Burgerbaan een presentatie met discussie over de Burgerbaan in De Nieuwe Bibliotheek in Almere Stad. Bekijk hier de impressie die Omroep Flevoland hiervan maakte. De titel erbij is verkeerd omdat de Burgerbaan geen plicht is maar een recht. De kracht schuilt juist in het initiatief en de vrije wil van de burger om gemeenschapswerk te doen. Intussen heeft de gemeente Almere hier positief op gereageerd en komen de gesprekken in een stroomversnelling. 'Het kan in Almere'!

BURGERBAAN IN DE VERKIEZINGSSTRIJD


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   14 MAART | Deel dit bericht:  

Hoe mooi zou het zijn om eens een debat over de Burgerbaan te horen gaan. Ons geluid is nog niet doorgedrongen tot de rijksoverheid ondanks onze gerichte berichten aan tweede kamerleden. Platform Burgerbaan snapt dat goed. In deze drukke tijden regent het ideeën.

Gelukkig zijn er in de debatten evenwel bemoedigende geluiden te horen. Alle debaters willen meer banen, de rijksbegroting gezond houden, betere zorg, en experimenten met de bijstand om meer burgers te laten participeren. Soms hoor je daarbij de term 'tegenprestatie', of 'zelfrespect terug'.

 

Stem de 15e gerust met hart en hoofd op de partij van eigen voorkeur, voor de Burgerbaan maakt het wellicht weinig verschil. Misschien des te beter dat gemeenten het voortouw nemen voor de Burgerbaan. Zij kunnen los van de landelijke politiek laten zien wat een weldaad deze banen kunnen zijn voor de hele (lokale) gemeenschap. De Gemeente Almere lijkt hierin voorop te gaan lopen.

 

Er liggen spannende tijden voor ons. Succes met het uitbrengen van je stem op 15 maart en succes aan de partij van je voorkeur!

BURGERBAAN KAN LEEGSTAND IN WINKELSTRATEN TEGENGAAN


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   10 MAART | Deel dit bericht:  

In een Volkskrant nieuwsitem van 10 mrt. j.l. wordt beschreven hoe de leegstand in winkelstraten van kleine gemeenten toeneemt. Grotere steden merken hier minder van door de aantrekkende economie.

COMMENTAAR:

Worden de kleinere gemeenten spooksteden?
Hoogste tijd voor deze gemeenten om direct te starten met de Burgerbaan. Met dit werk trekken mensen (met een uitkering) terug naar de kleinere gemeenten en gaan daar aan de slag; zo wordt de gemeenschap weer versterkt en zorgt de economische groei voor de instandhouding en herstel van o.a. het winkelaanbod.

Dit kan hier en nu worden gerealiseerd! Wacht niet langer, wethouders, redt uw gemeente met de Burgerbaan!

PERSBERICHT: BURGERBAAN LEZING IN DE NIEUWE BIBLIOTHEEK IN ALMERE OP 3 MAART


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   14 FEBRUARI | Deel dit bericht:  

Almeerder Frans Vrijmoed heeft een oplossing voor de duizenden uitkeringsgerechtigden die dolgraag weer aan de slag willen: BURGERBAAN.

Op 3 maart 2017 om 14:00 presenteert hij BURGERBAAN in De Nieuwe Bibliotheek in Almere.

De wereld waarin we leven verandert ingrijpend en snel.
Op de arbeidsmarkt vinden fundamentele, grootschalige en structurele verschuivingen plaats. De grootste veranderingen zijn de vervanging van mensenwerk door geautomatiseerd werk en de globalisering waardoor steeds meer banen verdwijnen.
Daarnaast treedt de overheid steeds meer terug als organisator en sponsor van gemeenschapswerk en zorgtaken, terwijl het aantal mensen dat hier behoefte aan heeft verhoudingsgewijs toeneemt.
Frans Vrijmoed ondervindt zélf dat deze veranderingen veel onzekerheid brengen maar ziet ook een kans om zowel de werkloosheid terug te dringen als gemeenschapswerk weer te laten groeien. Hij ziet zelfs mogelijkheden voor de ontwikkeling van een betere samenleving voor iedereen.
Op de informatiemiddag op 3 maart 2017 in de Nieuwe Bibliotheek zal dit initiatief nader worden toegelicht. Verder is er gelegenheid tot discussie, en inbreng voor verdere ontwikkeling van het initiatief. Praat mee over een betere toekomst voor Nederland met Platform Burgerbaan in de Nieuwe Bibliotheek van Almere op vrijdagmiddag 3 maart!
--- einde persbericht ---

COMMENTAAR:

Bezoek onze Evenementenpagina op Facebook en geef aan dat u komt!

Programma:
14:00 Inloop
14:15 Lezing en presentatie Burgerbaan door Frans Vrijmoed
14:45 Pauze
15:00 Gelegenheid tot vragen stellen en discussie
15:45 Napraten
16:00 Einde

LEVENSHULP I.P.V. HULP BIJ 'VOLTOOID LEVEN'


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   1 FEBRUARI | Deel dit bericht:  

Bekende Nederlanders hebben hun handtekening gezet onder een manifest 'Waardig ouder worden' zo meldt Trouw in een artikel van 31 januari 2017.

Het doel van het manifest is niet om tegenwicht te bieden aan zelfbeschikking (i.c. het wetsvoorstel van D66), maar dat er zoveel mogelijk 'levenshulp' voor ouderen komt.

COMMENTAAR:

Waardig ouder worden doe je niet alleen. Dat gebeurt in een context van samen-leven. De nood onder ouderen is hoog.

Wat liggen er voor prachtige kansen voor Burgerbanen als de voorstellen in het manifest worden gerealiseerd, zoals huisbezoeken voor eenzame ouderen en jongeren die meehelpen in de ouderenzorg.

Een gemeente die Burgerbanen mogelijk maakt voor inwoners met een WW- of Bijstandsuitkering om ouderen te helpen helpt deze ouderen ook met waardig ouder worden.

BURGERBAAN OP ALGOEDRADIO


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   30 JANUARI | Deel dit bericht:  

Op 30 januari 2017 werd Frans Vrijmoed van Platform Burgerbaan geinterviewd over de Burgerbaan door Jeroen Kumeling van AlgoedRadio.

Algoedradio (http://www.algoedradio.nl/) is een radiozender waarin gasten op het Landgoed Algoed praten over: zelfvoorzienend wonen, spiritualiteit, duurzaamheid, maatschappij en meer.

De Algoedradio uitzending van 30 januari is te beluisteren via SoundCloud. Klik hieronder op het oranje pijltje om het af te spelen:

 

PLATFORM BURGERBAAN NEEMT DEEL AAN WERKPLAATS 'ACTIVERING EN ZORG' IN ALMERE


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   15 JANUARI | Deel dit bericht:  

De gemeente Almere is gestart met een Werkplaats 'Activering en Zorg' in het kader van de pilot Intensivering samenwerking Werk en Inkomen.

De Werkplaats die op 19 januari as. gehouden wordt bespreekt wat er allemaal aan aanbod in de wijk is op het gebied van activering en participatie, wat er misschien mist, waaraan bewoners behoefte hebben. Ook Platform Burgerbaan is uitgenodigd. Frans Vrijmoed zal het idee van de Burgerbaan uitleggen en nader toelichten.

Een Burgerbaan is een krachtig instrument om mensen te activeren en te laten participeren in de lokale samenleving.
Naast dat lokaal de gemeenschap direct de vruchten van plukt van burgerwerk, kan de gemeentelijke overheid een deel van de kosten voor de Burgerbaan terugverdienen door ontvangst van bv 50% van betaald meerwerk door de burger.

ECHT PARTICIPEREN DOE JE HET BEST MET EEN BURGERBAAN!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   10 JANUARI | Deel dit bericht:  

In een Volkskrant artikel van 7 januari jl. beschrijft Raoul du Pre de introductie van de participatiesamenleving. In de Troonrede vroeg de koning destijds aan het Nederlandse volk, zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid te nemen over eigen leven en omgeving.Dit streven ging echter gepaard met forse bezuinigingen op collectieve regelingen.

COMMENTAAR:

Het artikel geeft de wrijving al aan tussen het 'vragen' door de koning en het 'moeten' van ouderen en zieken. De burgerbaan verandert de verplichte tegenprestatie in een dankbare beloning voor burgerwerk.

Een niet hinderende overheid veronderstelt een soort van marktwerking die voor succes zal zorgen. De Burgerbaan neemt die uitdaging aan door het initiatief voor het vinden van een burgerbaan zonder druk en hinder neer te leggen bij de burger en succes te belonen.

EEN BURGERBAAN VOOR HOOGBEGAAFDEN!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   4 JANUARI | Deel dit bericht:  

Trouw meldt vandaag (4-1-2017) dat een derde van hoogbegaafde mensen werkloos thuis zit. Deze mensen schrijven hun situatie toe aan allerlei negatieve eigenschappen van henzelf die voortkomen uit hun hoogbegaafdheid: ongedurig, perfectionistisch, snakken naar uitdaging, etc.
Maar, in het artikel wordt benadrukt dat deze mensen niet moeten worden afgedaan als 'zielig': Want: "...ze leven intens, gedreven en maatschappelijk betrokken. Het zijn snelle denkers die complexe zaken aankunnen..".

COMMENTAAR:

100.000 hoogbegaafden zitten thuis die gedreven en maatschappelijk betrokken zijn. Laten we hen een uitdaging geven in complex gemeenschapswerk.
De kans is groot dat zij meer gaan doen, ook betaald werk naast de Burgerbaan. 50% van de inkomsten daaruit kan weer terugvloeien in de staatskas.
Zo kan de combinatie van Burgerbaan en andere initiatieven voor hoogbegaafden zijn wat hen past en kan voor de overheid de Burgerbaan netto goedkoper worden tot kosten-neutraal.

FLEXTENSIE: UITBUITING OF HULP?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   29 DECEMBER | | Deel dit bericht:  

In een artikel in Trouw van 29-12-2016 wordt een nieuw initiatief beschreven waarbij mensen in de bijstand voor tijdelijke of flexibele klussen via het bedrijf Flextensie kunnen werken in bijv. de horeca, schoonmaak of detailhandel.

Het bedrijf Flextensie heeft dit initiatief samen met gemeenten en het Ministerie van Sociale Zaken ontwikkeld.Het loon bedraagt ca. 12 euro per uur, waarvan de bijstandsgerechtigde 2 euro mag houden (naast de uitkering), de 10 euro worden verdeeld tussen Flextensie en de gemeente.

Gemeenten benadrukken dat de uitkeringsgerechtigde zo werkervaring kan opdoen waardoor de kans op een betaalde baan groter wordt. Bovendien is het voor gemeenten financieel aantrekkelijk, want zij krijgen een deel van het salaris.

COMMENTAAR:

Er zijn wat kanttekeningen te plaatsen bij dit initiatief. In de eerste plaats werken bijstandsgerechtigden voor 12 euro per uur bij een commerciële organisatie. Dit kan verdringing zijn van normaal werk.
Doordat de gemeente ook een groot deel van het loon opstrijkt, lijkt het er meer op dat de bijstandsgerechtigde werkt om de uitkering te financieren dan om passend nieuw werk te vinden.

De Burgerbaan lijkt ons een betere oplossing voor de wens tot reïntegratie. Werklozen gaan dan werken dan bij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) naar hun keuze en niet bij een commerciële organisatie. Via het werken bij een ANBI dragen zij bij aan een gezonde maatschappij en betalen zij de gemeenschap zo terug; via Flextensie wordt de burger niet ingezet voor gemeenschapswerk dat dan blijft liggen.
Daarnaast is de Burgerbaan voor maximaal 10 uur per week waardoor de burgerwerknemer goed de tijd heeft om daarnaast ander werk te vinden. Ook door omscholing of als zelfstandige.

Overigens: in een decentrale voorloper van de Burgerbaan kan een gemeente 50% van de neveninkomsten van de burgerwerknemer korten op de uitkering waardoor de inzet van de 'werkloze' voor de gemeente zelfs kosten neutraal kan worden. Ter vergelijking: bij de Flextensie oplossing moet de gemeente al haar inkomsten uit het werk dat de 'werkloze' verricht delen met die organisatie.