Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Nieuws

ONAANVAARDBAAR: ARMOEDE ONDER WERKENDEN NEEMT TOE


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   6 OKTOBER | Deel dit bericht:  

In een artikel van het dagblad Trouw op 4 oktober worden de groeiende problemen van de arbeidsmarkt uiteengezet. Een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau toonde aan dat er nu meer werkenden zijn die het moeten doen met een inkomen onder de armoedegrens dan aan het begin van deze eeuw.

COMMENTAAR:

Werken tegen een inkomen dat iemand in armoede laat leven is onaanvaardbaar. Dat is kernzin in het artikel. Dat is waar de burgerbaan iets aan doet. Want dat zou ook al het, zo onmisbare, onbezoldigde werk moeten betreffen.

De burgerbaan biedt de verantwoordelijke minister van sociale zaken­­ en werkgelegenheid Wouter Koolmees een enorm belangrijk instrument aan voor een structurele oplossing van dit complexe vraagstuk. Het is geen oplossing met een inkomensgarantie boven de armoedegrens, dat komt omdat het een deeltijdbaan betreft.

Maar honderdduizenden Nederlanders zoals genoemde ZZPers kunnen er wel mee boven de armoedegrens uit klimmen.

Dus alstublieft minister, maak dit mogelijk en help met de burgerbaan niet enkel honderdduizenden werkenden die onder de armoedegrens leven, maar ook heel de samenleving met de baat die zij heeft bij al het belangrijke onbezoldigde werk dat wordt verricht!

BURGERBAAN IN DE PROVINCIE


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   4 AUGUSTUS | Deel dit bericht:  

Werk en inkomen heeft volgens ons een groot provinciaal belang vanwege de fundamentele economische verschillen tussen de twaalf provinciën en eigen problematiek zoals krimp.

Platform Burgerbaan pleit ervoor dat de provincie werk maakt van arbeidsmobiliteit tussen gemeenten binnen de provincie. Met name werkzoekenden met een bijstandsuitkering moeten de kans krijgen om ook in nabije gemeenten vrijwilligerswerk te doen met positieve gevolgen voor hun uitkering. Dankzij dat vrijwilligerswerk kunnen burgers gemakkelijker ook ander werk vinden buiten de eigen woongemeente.

Daarom pleit Platform Burgerbaan voor een Provinciaal Burgerbaan Initiatief waarbij burgers die zich gemiddeld negen* of meer uur per week als vrijwilliger inzetten voor de provincie gemeentelijk een reactieve sollicitatieplicht** krijgen en vrijstelling van de vermogenstoets. De provincie zal enerzijds met (economisch) beleid de gemeenten hiertoe stimuleren en ondersteunen en anderzijds toezien op de naleving van gemaakte afspraken.

* Negen uur per week als minimum voor een Burgerbaan is gebaseerd op een steekproef die we in 2018 hebben uitgevoerd, met een brede en gelijkmatige spreiding over honderd burgers van zelfstandigen tot studenten en van werknemers tot vrijwilligers. Dit aantal uur per week voor de Burgerbaan is uiteindelijk aan 'de burger' om te bepalen en kan na vervolgonderzoek hoger of lager uitpakken dan negen uur per week.
** Op sollicitatiegesprek gaan bij werkgever die persoonlijk uitnodigt voor passend werk en/of opleiding.

De Burgerbaan in de provincie? In maart 2019 zijn de verkiezingen. Stem en kies voor een partij die zich inzet voor de Burgerbaan in de provincie!

https://www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten

NEEM ROL VAN VRIJWILLIGERS IN DE ZORG SERIEUZER!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   21 JUNI | Deel dit bericht:  

In een artikel op www.trouw.nl van 21 juni roept de LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties) op vrijwilligerswerk in de zorg serieuzer te nemen.
Vroeger was een vrijwilliger in de zorg iemand die vooral koffie schonk, maar nu nemen vrijwilligers meer initiatief en dragen ze veel meer bij aan de kwaliteit van de zorg.

COMMENTAAR:

630.000 vrijwilligers in de zorg omdat de zorg niet zonder hen kan. Zij werken feitelijk voor de samenleving en houden die leefbaar.

Fantastisch dat het kan, nu daar zo snel en zoveel mogelijk Burgerbanen van maken. Met een pilot voor vrijwilligers in de zorg blijft het budget voor de inkomensgarantie uiterst beheersbaar en wordt de zorg beschermd en verbeterd. Doen!

MORRELEN AAN AOW-LEEFTIJD ONVERANTWOORD


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   28 APRIL | Deel dit bericht:  

In een artikel op de website van Panorama wordt een nieuwsitem van het Financiele Dagblad samengevat, waarin Rabobank-econoom Barbara Baarsma stelt dat de vrijblijvendheid voor ouderen voorbij moet zijn en dat zij langer moeten doorwerken. Werkgelegenheid voor ouderen is voor haar een kwestie van scholing en werkplicht.

COMMENTAAR:

Platform Burgerbaan neemt hierover geen positie in maar stelt wel een heel belangrijk punt daar tegenover: de rol van ouderen als broodnodige gratis medewerkers: vrijwilligers. De Zonnebloem alleen al telt 40.000 vrijwilligers zonder wie zij haar zorg niet zou kunnen leveren. Een groot verpleeghuis in het westen van Nederland heeft twee vrijwilligers per bewoner nodig om de kwaliteit van haar zorg op niveau te houden. Het Hospice in Almere telt 60 vrijwilligers voor vier bedden om 7x24 uur zorg te kunnen leveren aan stervende Nederlanders.

Geef ouderen een keuze
Platform Burgerbaan wil dat al dit werk mogelijk blijft voor ouderen. Hen langer door laten werken gaat ten koste van hun beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk, een tragedie voor de hele samenleving.
Daarom zegt Platform Burgerbaan: geef de ouderen een keuze om bijvoorbeeld werk achter de kassa te vervangen door terminale zorgverlening. Maak het mogelijk met een Burgerbaan: een vrijwilligersbaan met een basisinkomen.

Laat de zorgvragers aan de Zonnebloem, het verpleeghuis en het hospice niet lijden onder economisch verkeerde prioriteiten.
Voor wie hierover gaat: bedenk dat jijzelf of een geliefde op een dag ook afhankelijk kan zijn van een of meer vrijwilligers...

EEN NIEUWE RAAD, EEN NIEUWE KANS!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   28 MAART | Deel dit bericht:  
 

Nu het stof neerdaalt van de gemeenteraadsverkiezing 2018 en de colleges worden gevormd, ontstaan nieuwe kansen voor de wethouders Sociale Zaken en Werk & Inkomen. Aan de hand van hun keuzes en acties kunnen de kiezers beoordelen of de gekozen wethouders hun beloftes nakomen. Op het gebied van sociale zaken en werk & inkomen liggen twee grote uitdagingen op tafel:

1. De behoefte aan meer medewerkers in de zorg voor de naaste.
2. De bezuinigingsdruk op de kosten voor de bijstand.
 

En hier ligt een prima kans voor de Burgerbaan:
Nodig de uitkeringsgerechtigden uit om zelf op zoek te gaan naar deeltijd (20-25%) vrijwilligerswerk in de zorg in ruil voor een reactieve sollicitatieplicht en vrijstelling van de vermogensstoets.
De vrijwilligersbaan heet dan een Burgerbaan en de uitkering een burgerloon.
Nodig de uitkeringsgerechtigde uit om bij te verdienen in de 75-80% resterende tijd. De helft van hun neveninkomsten houdt de gemeente in op de uitkering en de uitkeringsgerechtigden bouwen weer verder aan het aanvullend pensioen.
 

De wethouders kunnen hiermee bereiken dat over vier jaar de kiezers hen belonen voor:
- meer gemeenschapswerk dat wordt gedaan door professionele vrijwilligers
- minder kosten voor de bijstandsregeling (minder begeleiding, lagere uitkeringen en waar mogelijk natuurlijke uitstroom)
- gezondere en gelukkiger bijstandsgerechtigden en omgeving.
 

Hoe beginnen?
Start met een pilot voor 50+ers omdat zij slechts 3% kans maken op uitstroom naar een betaalde baan.
Op elke 25 bijstandsgerechtigden die een Burgerbaan vinden kan de gemeente ongeveer één begeleider besparen (dat werk nemen de werkgevers over) en de hoge kosten vermijden voor kansarme en frustrerende werk naar werk trajecten.

De Burgerbaan is een winwin voor de gemeente, de politiek, de lokale gemeenschap en de burgerwerknemer.

BURGERBAAN IN DE ZORG? METEEN DOEN!


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   2 FEBRUARI | Deel dit bericht:  

In de zorg vraagt iedereen zich af: waar halen we 190 duizend extra werknemers vandaan? In een artikel in de Volkskrant van 2 februari wordt het probleem van het grote aantal vacatures in de zorg toegelicht. De zorg- en onderwijsinstellingen trekken samen op om het probleem van een te krappe arbeidsmarkt op te lossen.

COMMENTAAR:

Platform Burgerbaan kan een grote bijdrage leveren aan het tekort van 190.000 medewerkers in de zorg. Onze oplossing? Deze:

Bied de Burgerbaan aan voor elke Nederlander die in de zorg wil werken voor tien uur per week. Bijvoorbeeld als 'zorgassistent' of 'zorgondersteuner'. De zorginstelling hoeft deze burgerwerknemer dan geen loon te betalen (wel alle overige kosten) omdat de overheid de 'zorgassistent' beloont met een burgerloon.

Het burgerloon houdt in dat de overheid 50% van de overige inkomsten van burgerwerknemer bv als 'zorgassistent' aanvult tot €600 per maand. Als de 'zorgassistent' €1200 of meer ander inkomen heeft is het burgerloon nul en als de 'zorgassistent' weinig of geen ander inkomen heeft kan het burgerloon oplopen tot maximaal €15 per uur bij nul neveninkomen. Als de 'zorgassistent' enig kostwinner is met bv een gezin en ook alle woonlasten draagt verhoogt de overheid het burgerloon met €600 tot maximaal €1200 afhankelijk van de neveninkomsten.

Omdat de Burgerbaan een echte baan is met een onbezoldigd contract met de zorginstelling komen een eventuele bijstandsuitkering te vervallen. De 'zorgassistent' kan desgewenst vanuit de Burgerbaan doorstromen zoals met aanvullende opleidingen.

Als Platform Burgerbaan 5% van het arbeidspotentieel (geschat op 3 miljoen) hiermee naar de zorg krijgt dan betekent dat 150.000 'zorgassistenten' voor tien uur per week oftewel 1.5 miljoen extra zorguren per week! Huidige vrijwilligers in de zorg kunnen uiteraard ook overstappen naar een Burgerbaan. In de meeste gevallen gaan zij dan meer uren per week werken in de zorg omdat het actueel gemiddelde wordt ingeschat op vier uur per week.

Burgerbaan in de zorg? Meteen doen!

BASISINKOMEN VOOR VRIJWILLIGERS?


DOOR: REDACTIE BURGERBAAN   1 JANUARI | Deel dit bericht:  

Nederland is sterk afhankelijk van zowat een leger van vrijwilligers; zonder hun inzet zou onze samenleving binnen 24 uur grondig vastlopen en zouden zich vele persoonlijke drama's voordoen.
Intussen blijft ook veel vrijwilligerswerk liggen omdat menig burger door omstandigheden wordt gehinderd om zich daarvoor in te zetten. Dat zoveel burgers zich dagelijks (willen) inzetten als vrijwilliger is ongelooflijk fantastisch, maar waar leven zij van? Niemand kan leven van enkel 'dankjewel'...

Elke burger heeft een inkomen nodig dus ook vrijwilligers. Om deze burgers die zich substantieel (willen) inzetten voor de samenleving de nodige inkomenszekerheid te bieden zet Platform Burgerbaan zich in voor een basisinkomen voor hen in de vorm van een inkomensgarantie door de overheid. Deze inkomensgarantie is in beginsel voor vrijwilligers die zich tien uur per week in dienstverband inzetten voor een organisatie zonder winstoogmerk, zoals een ANBI of SBBI. Hun contract moet voor ten minste één jaar zijn. Dit werk heet 'een Burgerbaan'.

Vrijwillers met een Burgerbaan krijgen door de overheid 50% van hun inkomsten uit andere bronnen aangevuld tot een leefgeldniveau zoals het AOW- of bijstandsniveau. Een rekenvoorbeeld volgt zo dadelijk.
Voor de betaalbaarheid van de Burgerbaan kan de overheid als voorwaarde stellen dat de vrijwilliger akkoord gaat met een belastingschijf van 50% over alle inkomsten boven het leefgeldniveau (daaronder is belastingvrij).

Ik geef een simpel rekenvoorbeeld om aan te tonen hoe de inkomensgarantie uitpakt in de praktijk:
Stel meneer A werkt als vrijwilliger tien uur per week voor een voedselbank en heeft daarnaast een deeltijdbaan van 20 uur per week bij een supermarkt voor €800/maand. Voor het rekengemak nemen we een leefgeldniveau van €1000 per maand.
De overheid betaalt aan A het verschil tussen €1000 en €800/2 oftewel €1000 - €400 = €600 voor 40 uur vrijwilligerswerk.
Het totale inkomen van A wordt €800 + €600 = €1400 per maand.
Het gedeelte boven 1000 wordt 50% belast dus A houdt netto €1200 over voor een dertig-urige werkweek bij twee werkgevers.

Het komt erop neer dat A de afweging kan maken of naast de 40 uur vrijwilligerswerk per maand 80 uur in loondienst werken voor €200 extra wel aantrekkelijk genoeg is. Wanneer de extra 20% net nodig is of wanneer het werk leuk is of de werkgever aantrekkelijk is om voor te werken (reizen, loopbaanmogelijkheden) kan A ervoor kiezen om de deeltijdbaan erbij te nemen. Ook kan meewegen dat het loondienst-verband extra inkomenszekerheid geeft voor het geval het vrijwilligerswerk stopt. Tot slot kunnen voor A eventuele extra faciliteiten uit de loondienst meewegen zoals het gebruik van een mobiele telefoon van het werk en van een sportclub en de opbouw van een aanvullend pensioen.

Inkomenszekerheid voor vrijwilligers is niet alleen eerlijk voor de vrijwilligers, het heeft ook vele positieve neveneffecten voor heel de samenleving.

Platform Burgerbaan wenst iedereen en alle vrijwilligers in het bijzonder een gezond en gelukkig 2018 toe!

NIEUWSARCHIEF

2017

 

2016