Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Standpunten

Hieronder vindt je de standpunten van diverse organisaties en maatschappelijke instellingen over de Burgerbaan. Door hun meningen wordt het duidelijk waar zij staan en geven zij hierdoor direct of indirect hun steun aan de introductie van de Burgerbaan.

Wil je namens een organisatie ook je standpunt aan ons melden? Gebruik dan de button hiernaast, je kunt dan via een formulier het standpunt van je organisatie aan ons doorgeven.

ORGANISATIE

Erik de Zeeuw, fractievoorzitter GroenLinks Heemstede (op persoonlijke titel)

 

VOOR / VOOR, MAAR... / TEGEN:

voor
VOOR

TOELICHTING

Ik ga voor minder verspillen/duurzaam (Groen) en eerlijker delen  (Links). Bij een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij, zal er een herverdeling moeten komen van werk en bezit. Je ziet het al ontstaan. Huizen worden tijdelijk geruild, auto's worden gedeeld, wasmachines geleased. Er zijn coöperaties van mensen die duurzame energie produceren, of samen groenten telen en oogsten. Ook het werk kan worden gedeeld: samen met een buddy een baan delen. We krijgen meer tijd voor andere nuttige zaken: mantelzorg, taallessen aan vluchtelingen, noem maar op. Tien uur per week een burgerbaan is dan ook een goed idee!

ORGANISATIE

Ed Lensink, fractielid, namens de CDA-fractie in de gemeente Haren.

 

VOOR / VOOR, MAAR... / TEGEN:

voor
VOOR

TOELICHTING

Het CDA is blij met elk initiatief, zoals dit plan, dat mensen meer en beter betrekt bij ‘de maatschappij’: het kan de burgerparticipatie versterken. Ook het terugdringen van bureaucratie is een goed streven. Daar biedt dit plan alle kansen toe.
Het zou goed zijn als een gerenommeerd onafhankelijk bureau de plannen zou doorrekenen op de effecten op ’s rijks financiën, om te bezien of de invoering ‘kostenneutraal’ kan plaatsvinden. Wij vermoeden van wel, maar gedegen onderzoek is hier altijd op zijn plaats.
De fractie van het CDA in Haren juicht dit initiatief toe: het verdient alle aandacht en waardering!

ORGANISATIE

Vanessa Veldhuis, Algemeen Coördinator van VVFLEX, een cultureel-maatschappelijke organisatie die zich richt op talentontwikkeling, groei, professionalisering en zichtbaar maken van talent/opkomende artiesten

VOOR / VOOR, MAAR... / TEGEN:

voor
VOOR

TOELICHTING

Wij vinden Burgerbaan een ontzettend goed en belangrijk initiatief die een hele grote en goede bijdrage zal vormen voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers, ter bevordering van hun arbeidsparticipatie. Dit zal werkelijk bijdragen aan groei en ontwikkeling van de individuen en de instellingen als van de algehele samenleving.
Wij staan er voor 100% achter!