Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Universele rechten van de mens

Een ijzersterk argument voor de Burgerbaan betreffen de ‘neveneffecten’ van de Burgerbaan voor mensenrecht 23 en 25.
Hieronder melden we de punten van dit mensenrecht over respectievelijk werk en inkomen, en levensstandaard zoals deze staan in de universele verklaring van de rechten van de mens. Deze verklaring is ondertekend door de Nederlandse regering.
Bij elke punt vermelden we de status nu (zonder Burgerbaan) en straks (met Burgerbaan):

ohchr

rood slecht in orde

enigszins in orde

 beter in orde

ARTIKEL 23

 ARTIKEL

 ZONDER BURGERBAAN

 MET BURGERBAAN

23.1Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

"recht op arbeid"rood

"vrije keuze van beroep"oranje

"bescherming tegen werkloosheid"oranje

"recht op arbeid"

"vrije keuze van beroep"groen

"bescherming tegen werkloosheid"groen

23.2Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

"zonder enige achterstelling"

"gelijk loon"

"zonder enige achterstelling"

"gelijk loon"

Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

"rechtvaardige en gunstige beloning"

"verzekert"oranje

"rechtvaardige en gunstige beloning"

"verzekert"

Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

"bescherming belangen"

"bescherming belangen"

ARTIKEL 25

 ARTIKEL

 ZONDER BURGERBAAN

 MET BURGERBAAN

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

"de noodzakelijke sociale diensten"

"gemis aan bestaansmiddelen"oranje

"de noodzakelijke sociale diensten"

"gemis aan bestaansmiddelen"

25.2Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

"recht op bijzondere zorg en bijstand"

"sociale bescherming"oranje

"recht op bijzondere zorg en bijstand"

"sociale bescherming"