Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Voor wie?

Wie hebben er onder andere een belang bij de Burgerbaan? Zijn er ook groepen belanghebbenden die fel gekant kunnen zijn tegen de Burgerbaan? Volgens ons wordt vrijwel iedereen beter van de Burgerbaan.

DE SAMENLEVING

BURGERS EN HUN LEEFOMGEVING DIE WORDEN GEHOLPEN DOOR HET BURGERWERK DAT VRIJWILLIG EN PROFESSIONEEL WORDT GEDAAN.

samenlevingWanneer bijvoorbeeld werkzoekenden met een uitkering massaal zouden overstappen naar een Burgerbaan wordt elke week voor miljoenen uren aan (extra) gemeenschapswerk professioneel verricht.

Dit betekent dat vele burgers de hulp krijgen die zij nu missen. 

Dat zij die hulp krijgen is ook een mensenrecht. Zie Universele Rechten van de Mens, artikel 25.

BURGERWERKNEMERS

BURGERWERKNEMERS DIE VOLDOENING KRIJGEN VAN HET WERK DAT ZIJ DOEN EN DE BELONING DIE ZIJ DAARVOOR ONTVANGEN.
  • Burgers kunnen naast hun Burgerbaan nieuwe (betaalde) activiteiten ontplooien, in de vervolgfase kunnen bijvoorbeeld mantelzorgers hun werk in de vorm van een Burgerbaan gaan verrichten.
  • ZZPers kunnen (in de vervolgfase) met een Burgerbaan een basis leggen voor hun inkomen (vooral in slappe periodes).burgerwerknemers
  • Burgers met minder kans op een baan dan anderen kunnen met de Burgerbaan toch betaald participeren en ervaring opbouwen.
  • Studenten kunnen (in de vervolgfase) met een Burgerbaan hun kosten (deels) afdekken voor studie en basis-levensonderhoud, enzovoort.

GEMEENTE EN OVERHEID

OVERHEID EN GEMEENTEN DIE OP GESTRUCTUREERDE EN GECONTROLEERDE WIJZE DE SAMENLEVING KUNNEN VERBETEREN..,

overheid...kunnen de werkloosheid drastisch verlagen, meer belasting ontvangen, uitkeringen omzetten naar burgerloon. Krimpgemeentes kunnen de vestiging van burgers in hun gemeente aantrekkelijker maken door burgerbanen mogelijk te maken, waardoor de lokale economie kan floreren, files worden verminderd door minder forensen, de druk op grote steden kan verminderen enzovoort.
Burgers kunnen een Burgerbaan in de politiek nemen. Maatschappelijke onrust kan sterk afnemen door zekerheid van werk en inkomen

BURGERWERKGEVERS

ORGANISATIES DIE BURGERWERKNEMERS KUNNEN AANNEMEN VOOR BURGERWERK...

...hoeven geen burgerloon te betalen omdat de burgerwerknemer een burgerloon krijgt van de gemeente.burgerwerkgevers
Iedereen kan zelf een burgerwerkgever organisatie oprichten bijvoorbeeld in een krimpgebied.