Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Waarom?

NU:

STRAKS:

 • Veel gemeenschapswerk wordt niet meer gedaan terwijl meer dan een miljoen mensen aan de zijkant staan. Competente burgers staan te trappelen, maar er is geen betaalde Burgerbaan beschikbaar voor het werk.
 • Professioneel werk in en voor de gemeenschap wordt weer volop gedaan, en beloond, zoals in de zorg, onderwijs, politiek, kerk, buurthuizen en buurtpreventie, sportverenigingen en activiteiten voor natuur en milieu.
 • Door automatisering en verplaatsing van werk naar lage lonen landen verdwijnen steeds meer banen en raken mensen werkloos.
 • De werkloosheid daalt drastisch als elke burger met een bijstands- of ww-uitkering deze kan verruilen voor een Burgerbaan.
 • Frustratie over uitsluiting en stigmatisering is een belangrijke factor bij stressvorming en depressie onder werkloze burgers.
 • Door zekerheid van werk en inkomen hebben minder werkloze burgers last van stress en frustratie. Er ontstaat maatschappelijke rust.
 • De traditionele motor, productiewerk, trekt de economie niet meer.¬†Door bezuinigingen en werkloosheid wordt er minder besteed.

  De economie hapert.

 • De economie krijgt een stevige groei-impuls omdat burgers met een burgerbaan zekerheid van inkomen hebben. De overheid ontvangt ook meer belasting omdat er meer uitgegeven wordt.
 • Vergrijzing en problemen op de arbeidsmarkt veroorzaken een trek van burgers naar de grote steden. Kleinere gemeenten en dorpen worden krimpgebieden, en grote steden kunnen de toeloop nauwelijks aan.
 • Burgerwerkgevers kunnen burgerbanen scheppen in krimpgebieden waardoor deze weer aantrekkelijk worden voor burgers om er te gaan wonen. De lokale gemeenschap bloeit weer en de druk op grote steden neemt af.

 • Burgers missen hulp bij kinderopvang, chronische ziekte, leerproblemen, veiligheid in de buurt, etc. De samenleving raakt ontwricht door de langdurige gevolgen van gemeenschapswerk dat blijft liggen.
 • Burgers krijgen de hulp die zij nu missen door de inzet van een burgerbaan. Er wordt 'in de wijk' meer gemeenschapswerk gedaan. Er ontstaat meer onderlinge betrokkenheid en een stabiele gemeenschap.
 • Mensen met een betaalde baan staan onder grote druk: Het aantal burn-outs en bijna burn-outs is nog nooit zo hoog geweest, bijvoorbeeld bij leerkrachten en apothekers.
 • Burgers die kiezen voor een burgerbaan kunnen minder lang gaan werken in de private sector. Dit kan het hoge aantal (dreigende) burn-out gevallen fors verlagen.
 • Door het ingevoerde nieuwe leenstelsel zal het aantal studenten met een torenhoge studieschuld hoogstwaarschijnlijk alleen maar toenemen.
 • Studenten kunnen in de vervolgfase van de Burgerbaan hun opleiding (deels) financieren met inkomsten uit een Burgerbaan. Dit betekent dat zij minder studiegeld hoeven te lenen bij de overheid.
 • Steeds meer betaald werk wordt vrijwilligerswerk, en niet zelden met een verschuiving van verantwoordelijkheden naar niet-professionele particulieren.
 • De Burgerwerknemer is in zijn Burgerbaan professioneel aan het werk, en het werk wat hij/zij doet moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Burgerwerkgever.
 • Burgers zijn bang voor verdringing op de arbeidsmarkt door buitenlanders. Dit is een voedingsbodem voor vreemdelingenhaat.
 • Nederlandse burgers kunnen gerust zijn op vast werk dankzij de Burgerbaan. Er ontstaat een meer ontspannen houding van burgers t.a.v. open grenzen.