Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Wie steunt ons?

ORGANISATIES

Er zijn tal van organisaties en maatschappelijke instellingen die direct of indirect belang hebben bij de invoering van de Burgerbaan. .
Dit zijn vooral organisaties die algemeen nut als doel hebben, zoals politieke partijen, gemeenten, vakbonden en ANBI's.
Het is belangrijk hun standpunt met betrekking tot de Burgerbaan helder te krijgen. Op deze manier wordt de aandacht en discussie rondom de Burgerbaan in zoveel mogelijk lagen van onze samenleving onder de aandacht gebracht. Een voorlopig overzicht vindt je op onze Standpunten pagina.
Wil je namens een organisatie het standpunt aan ons melden? Gebruik dan de button hiernaast, je kunt dan via een formulier het standpunt van je organisatie aan ons doorgeven.

POLITIEK

De Burgerbaan dient op de kortst mogelijke termijn te worden mogelijk gemaakt. Hoe krijgen wij hiervoor voldoende steun bij de gemeentelijke politieke partijen? De Burgerbaan dient een gemeenschappelijk belang. Ze levert winst op voor alle partijen.

Voor het mogelijk maken van de Burgerbaan in een gemeente is voldoende draagvlak nodig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het is belangrijk dat de Burgerbaan niet als het eigendom van één politieke partij wordt gezien, maar juist door alle partijen wordt gedragen.

Elke politieke partij kan de Burgerbaan vanuit de eigen visie ondersteunen: (Zie ook de pagina Politiek, voor een overzicht van de huidige politieke standpunten over de Burgerbaan)

 

  • CDA: kan het belang voor gezin en samenleving benadrukken.
  • PvdA : kan het belang voor werklozen en bijstandsgerechtigden benadrukken.
  • VVD: kan het belang voor overheid, bedrijfsleven en economie benadrukken.
  • SP: kan het belang van gelijke kansen en voor mensen die zorg nodig hebben benadrukken.
  • D66: kan het belang van meer ‘hoofd en handen’ in de politiek en het onderwijs benadrukken.
  • GroenLinks: kan het belang voor milieu en leefomgeving benadrukken.
  • PVV: kan het belang van een beter Nederland benadrukken.

PLATFORM BURGERBAAN

Platform Burgerbaan werkt aan een draagvlak in de samenleving voor de invoering van de Burgerbaan en bewaakt de voortgang.

Voor het draagvlak in de samenleving en van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt Platform Burgerbaan je steun.

Dit kun je doen door het ondertekenen van je steunbetuiging aan ons!

 

HELP ONS DE BURGERBAAN TE PROMOTEN DOOR ONS FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN: WORD DONATEUR