Tel:
Email: info@burgerbaan.nl

Wie zijn wij?

INITIATIEFNEMERS

FRANS VRIJMOED

Frans Vrijmoed heeft 40 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, overwegend voor grote Amerikaanse ondernemingen in Nederland en tussendoor 7 jaar als succesvol zelfstandige.
Na een omscholingstraject is hij nu vrijwillig geestelijk begeleider in een hospice en voorzitter van een werkgroep voor inclusie in samenwerking met de gemeente.
Hij gelooft in de Burgerbaan als een manier om de samenleving hechter te maken: tot een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien en waarbij vrijwilligers zich geen zorgen hoeven te maken over hun leefgeld.

KEES VAN SEUREN

Kees heeft een groot deel van zijn loopbaan als ICT deskundige gewerkt in een aantal functies o.a. bij ING. Zijn interesse gaat uit naar de invloed van automatisering op de werkgelegenheid en hoe we daarop moeten inspelen. Als vrijwilliger heeft hij gemerkt dat belangrijk gemeenschapswerk vaak niet wordt gezien en erkend. De Burgerbaan ziet hij als een oplossing om zowel een basis voor inkomen te creëren als het gemeenschapswerk de status te geven die het verdient: een gewaardeerde en beloonde inspanning voor een bijdrage aan een gezonde en levende maatschappij.

PLATFORM BURGERBAAN

platformburgerbaan

Platform Burgerbaan (PB) is een organisatie die los staat van een politieke partij of mening, en die de Burgerbaan promoot. Platform Burgerbaan promoot de Burgerbaan bij gemeenten. Nadat een gemeente is gaan werken met Burgerbanen bewaakt het Platform een correct verloop. Daarnaast werkt zij samen met lokale partijen, zoals een vrijwilligerscentrale, vakbonden en politieke partijen om van de Burgerbaan een succes te maken.

PB streeft ernaar dat vóór 2020 in elk geval alle gemeenten aan burgers met een WW- of bijstandsuitkering de mogelijkheid geven om te kiezen voor een burgerbaan. Met een half miljoen burgerwerknemers wordt elke week voor vijf miljoen uur (!) aan gemeenschapswerk professioneel uitgevoerd.

MISSIE

PB stelt zich ten doel gemeenschapswerk professioneel te laten uitvoeren door burgers en hen daarvoor geldelijk te laten belonen. Zij ziet dit als de oplossing voor een groot aantal problemen in de hedendaagse samenleving waarvan de belangrijkste zijn: verschraling van het gemeenschapswerk en hoge werkloosheid. Betaald en professioneel uitgevoerd gemeenschapswerk door burgers zorgt niet alleen voor het welzijn van de individuele burger maar van de gehele maatschappij.

VISIE

Elke burger moet de mogelijkheid krijgen burgerwerk te doen in de vorm van een Burgerbaan voor 10 uur per week tegen een gunstige beloning, welke de burger en zijn of haar gezin een menswaardig bestaan verzekert.

AMBITIE

PB streeft ernaar dat vóór 2020 in meerdere gemeenten een pilot is gestart voor 50+ers met een bijstandsuitkering.